Як звертатися до файла

До файла можна звертатися з допомогою імені, повного імені, специфікації. Для того щоб скористатися одним з цих варіантів, треба знати ряд правил і угод, що дозволяють уніфікувати в операційній системі процедуру звернення до файла. Розглянемо ці варіанти.

Правило утворення імені.Ім'я файла завжди унікальне і служить для відмінності одного файла від іншого. Ім'я файла утворюється не більш ніж з восьми символів, причому використовуються тільки букви латинського алфавіту.

На ім'я до файла звертаються рідко, звичайно тільки в тих прикладних програмах, коли це спеціально передбачене, а також при введенні імені файла, де зберігається команда операційної системи.

Правило утворення повного імені.Звичайно до файла звертаються з допомогою повного імені, за винятком обумовлених вище випадків. Повне ім'я файла більш детально характеризує файл і утвориться з імені файла і типу (розширення), розділеного крапкою.

Тип файла служить для характеристики інформації, що зберігається в файлі і утворюється не більш ніж з трьох символів, причому використовуються при утворенні імені, тільки букви латинського алфавіту.

Увага! У повному імені недопустимі пропуски між ім'ям і типом.

При утворенні типу, так само як і імені, не можна використати російські букви і символи. *?:;,= пропуск.

При роботі на персональному комп'ютері встановлений ряд угод по завданню типу файла, деякі з яких приведені в табл. 1.

Таблиця 1. Угоди що до типу файлів

Тип Призначення
. ARJ Архівний файл
. ВАК Копія файла, що створюється при перезаписі файла оригіналу
. BAS Програма на мові Бей сік
. ВАТ Командний файл
. СОМ Командний системний файл, що виконується
. DAT Файл даних
. DOC Файл документів (текстовий)
. EXE Файл, що Виконується
. HLP Файл для довідкової інформації
. PAS Програма на мові Паськаль
. JPG Дані зображення, що виводиться на екран
. PRN Лістинг (роздрук програми)
. SYS Файли, що розширюють можливості операційної системи, наприклад драйвери
. TMP Тимчасовий файл
. TXT Текстовий файл
.$$$ Тимчасовий файл

Правило утворення специфікації.Специфікація файла звичайно використовується тоді, коли файл зберігається на диску пасивного дисковода або в пасивному каталозі. Розрізнюють дві форми специфікації: скорочену і повну. Правило утворення повної форми специфікації буде розглянуте далі після того, як буде визначене поняття каталогу. Скорочена форма специфікації утвориться з імені логічного диска і повного імені файла, розділеного двокрапкою.

БІЛЕТ 4.1 --------------------------------------------------------------------------


6632438752068762.html
6632516687001553.html
    PR.RU™